מסלולי קופת הגמל "אינטרגמל השתלמות":

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מניות תל אביב 35 8701 עוקב מדד מניות ת"א 35 0.07%- 6.31% 1,544
מדדיות ממשלתיות 8702 עוקב מדד מדדיות ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים 0.23% 2.60% 472
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 8703 עוקב מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0.40%- 2.23% 454
תל בונד 20 8704 עוקב מדד תל בונד 20 0.18% 2.64% 435
מזומן 8705 מזומנים או שווה מזומנים 0 0 137
מסלול מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 500 9451 מניות בארה"ב עוקב מדד s&p 4.26% 13.42%
3,557
מעורב 9676 מחקה מדדים 0.19%- 0.19% 1,292

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד  מאי 2018.

סך הנכסים נכון לסוף חודש  מאי 2018.