מסלולי קופת הגמל "אינטרגמל השתלמות":

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מניות תל אביב 35 8701 עוקב מדד מניות ת"א 35 2.33% 9.73% 1435
מדדיות ממשלתיות 8702 עוקב מדד מדדיות ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים 0.21% 4.62% 386
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 8703 עוקב מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0.02% 4.36% 345
תל בונד 20 8704 עוקב מדד תל בונד 20 0.59% 6.71% 505
מזומן 8705 מזומנים או שווה מזומנים 0 0 71
מסלול מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 500 9451 מניות בארה"ב עוקב מדד s&p 3.76% 13.89%
2705
מעורב 9676 מחקה מדדים 1.11% 7.36% 1313

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד  ינואר 2018.

סך הנכסים נכון לסוף חודש  ינואר 2018.