מסלולי קופת הגמל "אינטרגמל השתלמות":

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מניות תל אביב 35 8701 עוקב מדד מניות ת"א 35 1.62%- 0.85%- 1027
מדדיות ממשלתיות 8702 עוקב מדד מדדיות ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים 20.7% 0.73% 359
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 8703 עוקב מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2.73% 1.27% 314
תל בונד 20 8704 עוקב מדד תל בונד 20 3.89% 3.04% 339
מזומן 8705 מזומנים או שווה מזומנים 0 0 72
מסלול מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 500 9451 מניות בארה"ב עוקב מדד s&p 2.08% 7.29%
1553
מעורב 9676 מחקה מדדים 1.38% 1.05% 1117

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד  יולי 2017.

סך הנכסים נכון לסוף חודש  יולי 2017.