אינטרגמל – חברת הגמל הדיגיטלית הראשונה בישראל

 

לקראת סוף שנת 2014 החלה לפעול חברת גמל אשר מציעה לציבור לחסוך בקופת גמל ובקרן השתלמות באמצעות פלטפורמה דיגיטלית הזמינה לכל אחד 24 שעות במשך 7 ימים בשבוע. במהלך שנת 2015 פעלה החברה במתכונת מצומצמת כדי לבחון את החיבורים בין עולם התפעול המסורתי לעולם האינטרנט ולשם בחינה ושיפור ממשק המשתמש- לקוח הקצה. בתחילת 2016 עלתה המערכת לאוויר ומאז היא פתוחה לקהל הרחב. להלן ריכוז סוגיות ושאלות הקשורות לפעילות באינטרגמל.

אינטרגמל קופות גמל ופנסיה בע"מ היא חברה אשר קיבלה רישיון לניהול קופת גמל וקרן השתלמות הממונה על שוק ההון במשרד האוצר בדומה לחברות גמל אחרות הפועלות בשוק כמו פסגות גמל, מיטב דש גמל, אלטשולר שחם גמל וכו'. לחברה דירקטוריון הכולל שני נציגי ציבור, רו"ח מבקר ומבקר פנים ממשרד B.D.O.
אינטרגמל קיבלה רישיון ממשרד האוצר לנהל קופת גמל לתגמולים ולנהל קרן השתלמות. לקופת גמל יכול להצטרף כל אדם, בין שהוא שכיר ובין שהוא עצמאי. לקרן השתלמות יכול להצטרף כעמית עצמאי כל מי שיש לו הכנסה מעסק וכעמית שכיר כל מי שיש לו משכורת.
על ידי לחיצה על כפתור "הצטרף עכשיו", באתר האינטרנט של החברה WWW.INTERGEMEL.COM ניתן להיכנס למערכת הדיגיטלית. לאחר רישום פרטים נפתח מסך של פעולות ועל הגולש לבחור באחת מן האפשרויות, העברה, הפקדה והעברה. בחירה באחת מאפשרויות אלו תוביל למסך אשר יאפשר הקלדת שם הקופה בה הנך חוסך כיום ומספר החשבון באותה קופה. מילוי הפרטים וסיום התהליך במערכת יוביל להצגת טופס העברה על גבי המסך. חתימה על גבי הטופס באמצעות העכבר או על גבי מסך נגיעה ישלח את הטופס לאינטרגמל אשר תפעל להעברת הכספים מן הקופה בה הנך חוסך כיום לאינטרגמל.
כל אדם שחוסך כספים בכל קופת גמל או קרן השתלמות יכול להעביר כספים שצבר ל"אינטרגמל תגמולים" ול"אינטרגמל השתלמות", והכול באמצעות המערכת האינטרנטית.
מפקידים כספים בחשבון קופת גמל/ קרן השתלמות באינטרגמל בהתאם למעמד החשבון. בחשבון שכיר ההפקדות מבוצעות על ידי המעסיק ובחשבון עצמאי באמצעות הוראת קבע מחשבון העו"ש של החוסך. במקרה של חוסך שכיר שמבקש להפקיד, במהלך תהליך ההצטרפות יופק בסופו מכתב למעסיק עם הנחיות לאופן הפקדת כספים לזכות העובד באינטרגמל. היה וחוסך עצמאי מבקש לבצע הפקדות יעשה זאת באמצעות המערכת אשר בסופו של תהליך תפיק לו טופס הוראת קבע לחתימה אשר יאפשר לאינטרגמל לבצע את השלמת התהליך מול הבנק בו מתנהל חשבון העו"ש של החוסך.
אין כל עמלה על העברת כספים מקופת גמל המנוהלת על ידי חברה אחת לקופת גמל המנוהלת על ידי חברה אחרת.
ממש לא. באינטרגמל כולם משלמים 0.35% בלבד. אין אפליה בשיעור דמי הניהול שמשלמים לקוחות שונים. באינטרגמל כולם שווים.
0.35% בלבד. דמי הניהול בקופת גמל ובקרן השתלמות מוגבלים בתקרה. קיימים דמי ניהול מן הצבירה, דהיינו שיעור דמי ניהול שנתי הנגבה מידי חודש באופן יחסי, מתוך היקף הכספים שנצבר בחשבון של החוסך ודמי ניהול מן ההפקדה, כלומר מכל הפקדה נגבים דמי ניהול בשיעור מסוים. ההסדר החוקי קובע תקרת דמי ניהול של 1.05% על הצבירה ו-4% מן ההפקדות בקופת גמל ו-2% מן הצבירה בקרן השתלמות. אינטרגמל לא גובה דמי ניהול מן ההפקדות ודמי הניהול השנתיים מן הצבירה נמוכים באופן משמעותי מהמותר על פי החוק והם 0.35% בלבד.
כן. כל חוסך בקופת גמל (למעט כספי הפיצויים אם טרם הסתימה עבודת העובד אצל המעסיק) ובקרן השתלמות רשאי לחסוך כספים במסלול השקעות אחד או במספר מסלולי השקעה במקביל ולהעביר כספים בין המסלולים בכל עת באמצעות המערכת הדיגיטלית של אינטרגמל הזמינה לחוסך 24/7.
אינטרגמל נוקטת בשיטת השקעות ייחודית בענף החיסכון הפנסיוני. ניהול כספים פאסיבי להבדיל מניהול כספים אקטיבי הננקט על ידי מרבית הגופים בשוק. במסגרת ניהול פאסיבי משמעותו כי מסלול ההשקעה הנבחר על ידי החוסך, יעקוב אחרי המדד הציבורי התואם לאותו מסלול ולשם כך רוכשים באינטרגמל תעודות סל וקרנות נאמנות מחקות מדד, אותו מדד המאפיין את ההשקעות במסלול, המדד אחריו עוקבים. ב"אינטרגמל תגמולים" וב"אינטרגמל השתלמות" ישנם מגוון מסלולי השקעה, כאשר כל מסלול עוקב אחר מדד ספציפי הנמדד ומתפרסם על ידי גופים מורשים כמו הבורסה לניירות ערך בתל אביב וחברת standard & poor's האמריקאית. לדוגמה מסלול מניות בישראל העוקב אחר מדד תל אביב 25, מסלול אג"ח חברות העוקב אחר מדד תל בונד 20, מסלול אג"ח ממשלתי שקלי העוקב אחר מדד אגרות החוב ממשלתיות, שקליות בריבית קבועה וכו'. לעומת זאת, ניהול השקעות אקטיבי מתבסס על אמונה שמנהלי השקעות מסוגלים לבחור ניירות ערך ספציפיים ויש באפשרותם לנבא את העיתוי הנכון לקנות או למכור כל נייר. מחקרים אשר נעשו לאורך שנים רבות מוכיחים כי למנהלי ההשקעות אין את יכולת הניבוי ולכן לאורך זמן הבחירות שלהם לא מצליחות להכות את מדדי השוק, לעומת זאת הצמדות למדד מניבה תשואה גבוהה יותר לאורך זמן. באינטרגמל בחרנו לנקוט באסטרטגית השקעות פאסיבית.
ההסדר החוקי החל על קופות גמל מחייב ביצוע של בקשת חוסך להעביר כספים בין מסלולי השקעה בקופת גמל תוך 3 ימי עסקים וכך פועלת אינטרגמל.
לא משולמת כל עמלה על ידי החוסך באינטרגמל אשר מבקש להעביר כספים בין מסלולי ההשקעה בקופת הגמל או קרן ההשתלמות.
וודאי. כל אדם רשאי להצטרף ולחסוך בכל קופת גמל. זכות הבחירה ניתנה באופן בלעדי לעובד. כך נקבע בחוק בשנת 2005 ומעסיק המפר הוראה זו צפוי למאסר של עד שנה וקנס של 1.8 מיליון ₪. בהתאם לתיקון בחוק שנעשה בחודש נובמבר 2015 שכיר רשאי לבחור גם את סוכן הביטוח שלו ואין כל חובה או צורך לעבוד בכלל עם סוכן או עם סוכן מסוים שנבחר על ידי המעסיק. אינטרגמל מאפשרת לכל אדם להצטרף באופן ישיר לקופת גמל ולקרן השתלמות ללא מתווכים וללא סוכנים. שכיר המצטרף לאינטרגמל יקבל בסופו של התהליך במערכת הדיגיטלית (אם ביקש שיבוצעו הפקדות לחשבון) מכתב המופנה למעסיק ובו הנחיות לדרך בה המעסיק יבצע הפקדות לזכות העובד באינטרגמל. על פי ההסדר החוקי המעסיק נדרש לבצע את בחירת העובד.