מסלולי קופות הגמל " אינטרגמל להשקעה"

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מניות תל אביב 35 7957 מחקה מדד מניות ת"א 35 0.06% 6.17 3,698
מסלול מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 500 7958  מחקה מדד S&P500 4.40% 13.52% 8,939
תל בונד 20 7960 מחקה מדד תל בונד 20 0.28%- 2.41% 1,260
מדדיות ממשלתיות 7961 מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות מדדי ממשלתי לטווח של 5-10 שנים 0.19% 2.41% 1,364
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 7962 מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות  בריבית קבועה  0.41%- 2.09% 1,388
מזומן 7963 מזומנים או שווה מזומנים 0 0 460
           

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי 2018.

סך הנכסים נכון לסוף חודש  מאי 2018.