מסלולי קופת הגמל "אינטרגמל תגמולים":

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מניות תל אביב 35 8695 עוקב מדד מניות ת"א 35 2.35% 9.71% 1103
מדדיות ממשלתיות 8696 עוקב מדד מדדיות ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים 0.33% 4.88% 1284
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 8697 עוקב מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0.22%- 4.46% 276
תל בונד 20 8698 עוקב מדד תל בונד 20 0.56% 6.73% 788
מזומן 8699 מזומנים או שווה מזומנים 0 0 139
מסלול מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 500 9452 מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 3.77% 14.16% 3220
מעורב – מחקה מדדים 9677  מעורב – מחקה מדדים 1.13% 7.39% 1587

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד ינואר 2018.

סך הנכסים נכון לסוף חודש ינואר 2018.