מסלולי קופת הגמל "אינטרגמל תגמולים":

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מניות תל אביב 35 8695 עוקב מדד מניות ת"א 35

0.06%-

 

6.29% 1,125
מדדיות ממשלתיות 8696 עוקב מדד מדדיות ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים 0.38% 2.87% 1,256
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 8697 עוקב מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0.37%- 2.39% 241
תל בונד 20 8698 עוקב מדד תל בונד 20 0.25%- 2.60% 783
מזומן 8699 מזומנים או שווה מזומנים 0 0 1,281
מסלול מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 500 9452 מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 4.38% 13.79% 2,555
מעורב – מחקה מדדים 9677  מעורב – מחקה מדדים 0.23%- 4.03% 1,483

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי 2018.

סך הנכסים נכון לסוף חודש מאי 2018.